ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

3 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5 ΦΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
6 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
7 ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.


Επιστροφή ]