ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2

ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Επιστροφή ]