ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ:

ΑΒΑΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

6945334032

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-mail):

info [at] abaxco.gr

Α.Φ.Μ.:

800492329

Δ.Ο.Υ.:

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:     

125438946000

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Web Page):

www.abaxco.gr

Στοιχεία Εταιρείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Πρακτικό ΓΣ Νο 1 - 21 Μαϊου 2013

Πρακτικό ΓΣ Νο 2 – 21 Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό Νο 3 – 13 Νοεμβρίου 2013

Πρακτικό ΓΣ Νο 4 – 14 Φεβρουαρίου 2014

Πρακτικό ΓΣ Νο 5 – 23 Απριλίου 2014

Πρακτικό ΓΣ Νο 6 – 11 Ιουνίου 2014

Πρακτικό ΓΣ Νο 8 – 03 Σεπτεμβρίου 2014

Πρακτικό ΓΣ Νο 13 – 31 Αυγούστου 2015

Πρακτικό ΓΣ Νο 14 – 15 Ιανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ισολογισμός Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως: 16/05/2013-31/12/2014

Ισολογισμός Εταιρικής Χρήσεως 2015

Ισολογισμός Εταιρικής Χρήσεως 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση